Zasady ergonomii w domu

Chociaż termin ergonomii kojarzymy przede wszystkim z ergonomicznym miejscem pracy, warto pamiętać, że zagadnienia tej dyscypliny mogą się przydać również w domu, podczas wykonywania codziennych czynności i obowiązków domowych, a także po prostu – w życiu.

Prawidłowo urządzone mieszkanie sprzyja rozwojowi biologicznemu i społecznemu domowników. Dobrze zaplanowana przestrzeń, odpowiednio dobrane ergonomiczne wyposażenie i trafny podział mieszkania na poszczególne strefy to klucz do wygodnego, bezpiecznego i zdrowego życia we własnym domu.

Bardzo ważnym zagadnieniem przy ergonomicznym urządzaniu mieszkania są badania antropometryczne. Pozwalają one określić, jaka przestrzeń jest wymagana dla prawidłowego, swobodnego poruszania się, oraz jakie wymiary – pomieszczenia i mebli – są optymalne dla postawy ludzkiego ciała. Projektując pomieszczenia mieszkalne oraz ich umeblowanie należy wziąć pod uwagę wymaganą przestrzeń ruchową człowieka, a także powierzchnię funkcjonalną i względy psychologiczne.

Badania dowiodły, że minimalna wysokość pomieszczenia, w którym na stałe przebywa człowiek, wynosi 2,5 m, natomiast powierzchnia pokoju mieszkalnego powinna mieć minimum 8m2.

Urządzając mieszkanie, należy pamiętać, że nie tylko ściany ograniczają nasze ruchy. Meble i elementy dekoracyjne należy ustawić w taki sposób, by przechodzenie obok nich nie zmuszało do przyjmowania nienaturalnych pozycji ciała. Odstępstwa od tej normy są akceptowane jedynie w przypadku pomieszczeń gospodarczych i to pod warunkiem, że rzadko z nich korzystamy.

Aby mieszkanie sprzyjało rozwojowi mieszkańców, należy podzielić jego powierzchnię na strefę ogólną oraz część prywatną. Do pierwszej z nich zalicza się pomieszczenia takie jak: strefa wejściowa (wejście oraz przedpokój), kuchnia, jadalnia i salon. Strefa prywatna obejmuje sypialnię, łazienkę, gabinet pracy oraz pokój dziecinny. Podział ten jednak nie powinien być sztywny – musi istnieć możliwość przemian w zależności od istniejącej sytuacji.

W związku z tym, że większość prac domowych odbywa się w kuchni, zagadnienie ergonomii domowej odnosi się przede wszystkim do tego właśnie pomieszczenia. Ergonomiczne zaplanowanie przestrzeni kuchennej usprawnia wykładanie zakupów, przygotowywanie posiłków i zmywanie naczyń. Kluczowe w ergonomii kuchennej jest ustawienie sprzętów w tzw. trójkąt roboczy, którego wierzchołki powinny stanowić: lodówka, kuchenka i zlew. Przy planowaniu ustawienia zabudowy kuchennej trzeba wziąć pod uwagę kolejność wykonywanych czynności i zgodnie z ruchem wskazówek zegara umieszczać obok siebie meble i urządzenia służące do wykonywania kolejnych prac.